Sasha Kurmaz - stypendysta Gaude Polonia 2014

Sasha Kurmaz – ukraiński artysta pracujący w różnych mediach, ale przede wszystkim zajmujący się fotografią i sztuką konceptualną w przestrzeni miejskiej, do końca sierpnia będzie przebywał w Polsce w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Gaude Polonia" pod opieką Fundacji Wschód Sztuki. Podczas swojego pobytu będzie realizował projekty z zakresu sztuk wizualnych m.in. podczas Katowice Street Art Festiwal, Grolsh ArtBoom Festival oraz Cracow Gallery Weekend Krakers.  

Sasha Kurmaz ukończył Ukraińską Akademię Sztuki na wydziale projektowania. Do najważniejszych wystaw i projektów artysty możemy zaliczyć: Artitude Kunstverein. Project: “Bits + Pieces”, w Berlinie w 2011r.; Radio gallery. Project: “GERM FREE ADOLESCENTS”, w Mediolanie we Włoszech w 2010r.; Fluxx Gallery. Project: “Indian Summer” w Des Moines w USA w 2011r.; Design Cloud, LLC. Project: “Peculiar Poetics”, w Chicago w 2013r.