OBRAZY, KTÓRE NIE MAJĄ CENY | 20 LAT ART AGENDA NOVA

Nie ma lepszej okazji od tej, jaką jest okrągła rocznica, aby przez pryzmat minionego czasu, przyjrzeć się efektom swojej pracy. Dwadzieścia lat temu, w grudniu 2002 roku na ulicy Nowej w Krakowie, na Kazimierzu, otworzyliśmy prywatną galerię.

VARGTIMMEN / GODZINA WILKA - Patrycja Piętka

Moje słońce jest niebieskie. Ma barwę błękitu pruskiego, a jego promienie świecą w kolorze cyjanu. Moje słońce nie daje ciepła, nie można się w nim ogrzać. Świeci na czarnym niebie. Bije od niego chłód, a swoim kolorytem nadaje wszystkim rzeczom zimny ton.

ANDRZEJ SZEWCZYK | ARTYSTA JEST ARGUMENTEM

Retrospektywna wystawa legendarnego śląskiego artysty, który wywarł ogromny wpływ na kształtowanie osobowości wielu artystów, historyków sztuki, kuratorów i przyjaciół.

Schulz wg The Krasnals. IGNORABIMUS. By nikt nie porywał się na odgadywanie zamiarów boskich

Wśród zachowanej dla kolejnych pokoleń czytelników literackiej twórczości Brunona Schulza znalazło się również archiwum epistolograficzne artysty, które na równi z dorobkiem plastycznym pozwala odbiorcy zmierzyć się z pełnym wewnętrznych sprzeczności surrealistą słowa i jego światem.

Rezydencja ukraińskich artystek organizowana we współpracy Fundacji Wschód Sztuki z Summa Artium Foundation z Budapesztu

We współpracy z Summa Artium Foundation z siedzibą w Budapeszcie stworzyliśmy w Krakowie program rezydencji artystycznej trwającej od kwietnia do czerwca bieżącego roku.

Marta Romankiv – Słoneczniki

Zapraszamy na krakowską odsłonę solidarnościowej akcji Słoneczniki zamiast rosyjskich okupantów. Wspólnie zasadzimy nasiona słonecznika koło Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej.

Marta Romankiv | ŚNIŁA MI SIĘ EUROPA | 11.06 – 29.07. 2022

Tytuł wystawy Śniła mi się Europa dotyczy wyobrażeń o Europie w państwach, które geograficznie są jej częścią, ale nie wchodzą w skład Unii Europejskiej, w wyniku czego często nie są utożsamiane z europejską wspólnotą kulturową.

Niezrealizowane projekty w „polskiej sztuce” ostatniej dekady

Podczas 10 edycji Cracow Art Week Krakers: (NO) HOPE, wobec (bez) nadziejnych sytuacji i wychodząc z założenia, że czasem to, co się nie wydarzyło, odsłania najwięcej, Łukasz Surowiec, Marta Romankiv i Łukasz Trzciński (Lotny dom wydawniczy) oraz Kamil Kuitkowski (Cricoteka) uruchamiają w podziemiu Cricoteki, w formie tymczasowego warsztatu wydawniczego, Niezrealizowane projekty w „polskiej sztuce” ostatniej dekady.

Wiosna przyjdzie! Narysujmy wiosnę pełną słońca i nadziei!

Wszyscy żyjemy w cieniu wojny w Ukrainie, wojny w Europie. Jednocześnie dni stają się coraz dłuższe. Kraków powiększa się o nowe mieszkanki i mieszkańców. Być może niektórzy zostaną tu na dłużej.

KRAKERS 2022: Jesteśmy wielością!

Wielość towarzyszy nam już od pierwszej, jeszcze weekendowej odsłony. Objawia się w idei open access: otwartego i wolnego dostępu, zapraszania podmiotów akademickich i eksperymentalnych, konserwatywnych i progresywnych, otwartości i różnorodności, która leży u źródła powołania projektu.

JERZY SKOLIMOWSKI W MALARSTWIE WSZYSTKO MI WOLNO

Czy katastrofa klimatyczna, kryzysy uchodźcze lub widmo wojny mogą mieć przełożenie na sztukę? Czy sztuka ze swoim uniwersalizmem jest skutecznym narzędziem do mówienia o czymś, co dzieje się tu i teraz?

WYSTAWA TADEUSZA NOWAKA | 10 LAT LINII ŻYCIA | 22.04 – 23.05.2022

Jesienią 2011 roku w galerii Art Agenda Nova miała miejsce wystawa Kamila Szpunara “Wymiary echa”. W zorganizowane przez niego environment −pomieszczenie white cube wypełnione ziemią i projekcją telewizyjnego szumu− ingerowali zaproszeni artyści, dokonując jego transformacji.