Poszukujemy materiałów (druków, broszur, nagrań, pamiątek, katalogów wystaw, książek, korespondencji, relacji, kaset VHS itp.) związanych z Franciszkiem Starowieyskim oraz Jerzym Dudą-Graczem na poczet przyszłych wystaw monograficznych i wydawnictw. Zebrane materiały posłużą również do stworzenia archiwum artystów.
 
Prosimy o kontakt: eastofart@gmail.com