O FUNDACJI

Fundacja Wschód Sztuki powstała w styczniu 2006 roku. Jej celem jest promowanie sztuki najnowszej powstającej w Polsce, zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność niniejsza ma za zadanie wywołanie wzrostu zainteresowania, jak również poszerzenie wiedzy i znajomości sztuki współczesnej (szczególnie najnowszej), w społeczeństwie oraz rozwoju środowisk artystycznych młodej generacji. Dążenia Fundacji realizowane są poprzez: organizowanie i finansowanie wystaw dzieł sztuki na terenie kraju i poza jego granicami, prowadzenie analiz i studiów z zakresu sztuki aktualnej, urządzanie spotkań i sympozjów dotyczących sztuki najnowszej, gromadzenie i dokumentacyjne opracowywanie dzieł, głównie eksponatów sztuk wizualnych, współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi oraz osobami zainteresowanymi celami Fundacji, elektroniczną i drukowaną archiwizację wydarzeń inicjowanych i współtworzonych przez organizację.

Fundacja od 2006 roku wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym przygotowuje festiwal sztuk wizualnych ArtBoom (www.artboomfestival.pl), od roku 2012 prowadzi również krakowski gallery weekend Krakers (www.cracowgalleryweekend.pl). W 2009 roku Fundacja Wschód Sztuki zainicjowała projekt Contemporary Belarus, podjęty w celu animacji i promocji białoruskiej sztuki współczesnej, zbyt mało znanej szerszej publiczności europejskiej. Wspólnie z Małopolskim Instytutem Kultury, Krytyką Polityczną i Fundacją Splot, Fundacja Wschód Sztuki jest inicjatorem Projektu Miejskiego (2009) – zakrojonego na szeroką skalę działania o charakterze społeczno-artystycznym. Współtworzyła również wydarzenia takie jak: Video Now (www.videonowproject.wordpress.com), Video Now Dokument czy Krk: Loca(r)tor (www.facebook.com/krklocartor).

Od roku 2006 Fundacja Wschód Sztuki uczestniczy w Programie Narodowego Centrum Kultury „Staże w instytucjach kultury”, użyczając swojej wiedzy i doświadczenia studentom studiów związanych ze sztuką i animacją kultury, którzy mają okazję poznać codzienną pracę galerii i działalność fundacji podczas kompleksowo przygotowanych staży i praktyk. Uczestniczy również w Programie Stypendialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”, przeznaczonym dla młodych twórców kultury.

Informacje ogólne

Fundacja Wschód Sztuki powstała w 2006 roku. Jej działania skierowane są na realizację wystaw dzieł sztuki aktualnej oraz realizację projektów z nią związanych na terenie całej Polski i za granicą. Fundacja prowadzi również analizy oraz studia z zakresu sztuki współczesnej i aktualnej.