Zespół

Marcin Gołębiewski

Urodził się w Krakowie, gdzie ukończył studia teologiczne na obecnym Uniwersytecie Papieskim (specjalność Teologia Pastoralna), studiował też Etnologię i Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej, organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest współzałożycielem i kuratorem Art Agenda Nova w Krakowie (2002), założyciel i prezesem Fundacji Wschód Sztuki (od 2006) i Stowarzyszenia Autorów Sztuk Wizualnych (od 2022).

Jest pełnomocnikiem rodziny Franciszka Starowieyskiego. Reprezentuje również spadkobierczynię zmarłego w 2004 roku Jerzego Dudę-Gracza oraz Muzeum w Sanoku (w kwestiach rynku sztuki związanych ze Zdzisławem Beksińskim), będące spadkobiercą Zdzisława Beksińskiego. Działania Marcina Gołębiewskiego oscylują również wokół reprezentacji żyjących artystów sztuk wizualnych, takich jak Norman Leto, Łukasz Surowiec oraz Alicja Żebrowska.

Dzięki donacjom na rzecz muzeów – został uhonorowany tytułem Mecenasa Kultury Krakowa,za działalność na rzecz Polskiej Sztuki Współczesnej dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a za aktywność na rzecz społeczności lokalnej Krakowa odznaczeniem Prezydenta Miasta “Honoris Gratia”. W 2014 otrzymał odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej”. W 2021 został wyróżniony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Był wykładowcą i jednym z założycieli pierwszych w kraju studiów podyplomowych Rynek sztuki i antyków, które prowadzone są przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dzieli się ze studentami wiedzą na temat funkcjonowania przestrzeni artystycznej w Polsce i za granicą, organizuje szkolenia dla studentów krakowskiej ASP z zakresu polskiego i światowego rynku sztuki, prowadzi spotkania dla studentów kierunku Zarządzanie kulturą i mediami w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zdobywał współpracując z największymi domami aukcyjnymi w Polsce i na świecie oraz z artystami takimi jak: Mirosław Bałka, Paweł Althamer, Jenny Holzer, Alicja Żebrowska czy Norman Leto. Członek Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich. Do obszaru jego aktywności należy także pomoc w tworzeniu zbiorów kolekcji korporacyjnych i instytucjonalnych. Współorganizuje również ekspozycje zagraniczne, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech, Francji, na Białorusi czy w Puszczy Amazońskiej. Komisarz wystaw klasyków sztuki współczesnej miedzy innymi Jerzego Nowosielskiego czy Andrzeja Wróblewskiego.

Na szczególną uwagę zasługuje jego działalność organizatorska – przyczynił się do powstania, po raz pierwszy w historii wydarzenia, konceptu Niezależnego Pawilonu Białoruskiego na festiwalu Biennale w Wenecji, wpisującego się w szerszy projekt Contemporary Belarus, mający na celu promocję białoruskiej sztuki współczesnej, która, ze względu na sytuację polityczną, ma trudności z asymilacją ze światowym art worldem. W latach 2013-2016 roku był dyrektorem artystycznym Katowice Streetart Festival.

Publikuje miedzy innymi w Rzeczpospolitej, Inwestycje.pl, Obieg.pl, Przekrój.

ENGLISH VERSION

He was born in Krakow, where he graduated in theology at the present Pontifical University (specializing in Pastoral Theology), he also studied Ethnology and Law at the Jagiellonian University. He is a graduate of postgraduate studies in intellectual property law organized by the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University.

Humanities education is an important foundation of his activity, which from the very beginning has been realized on two parallel levels – art and social activity. As the curator of the Contemporary Art Gallery Art Agenda Nova (since 2002) and the president of the East of Art Foundation (existing since 2006), he is the initiator of numerous artistic and charity projects. Its goal is to promote contemporary art through the organization of exhibitions, festivals, happenings, publishing and by helping artists of the young generation. By organizing internships for students and graduates of cultural studies and arts, it enables the development of beginners in the cultural sector.

He was a lecturer and one of the founders of the first post-graduate studies in the Art and Antiques Market in the country, which is run by the Krakow Academy of Andrzej Frycz Modrzewski. He shares knowledge with students about the functioning of artistic space in Poland and abroad, organizes training for students of the Academy of Fine Arts in Krakow in the field of the Polish and global art market, conducts meetings for students of Culture and Media Management at the Institute of Culture of the Jagiellonian University.

He gained his experience working with the largest auction houses in Poland and in the world, and with artists such as Mirosław Bałka, Paweł Althamer, Jenny Holzer, Alicja Żebrowska and Norman Leto. Member of the Association of Polish Antiquities. The area of his activity also includes assistance in creating collections of corporate and institutional collections. It also co-organizes foreign exhibitions, including in the United States, Germany, Italy, France, Belarus and the Amazon Forest. Commissioner of exhibitions of contemporary art classics, including Jerzy Nowosielski and Andrzej Wróblewski.

His organizational activity deserves special attention – he contributed to the creation, for the first time in the history of the event, of the concept of the Independent Belarusian Pavilion at the Venice Biennale festival, which is part of the wider Contemporary Belarus project aimed at promoting Belarusian contemporary art, which, due to on the political situation, has difficulties with assimilation with the world art world. Other important forms of artistic activity, of which he is a co-creator, are: The City Project – a multi-faceted social, artistic and educational plan related to the active, conscious and creative development of urban space, Video Now – the longest running video art project in Poland, under which two films: “The charm of reality” by Paweł Althamer and “I am not looking for new words” by Mirosław Bałka and many exhibitions, video-installations in Poland and abroad (cooperation on video art by Alicja Żebrowska “Avunculus”), as well as Art Boom Festival – Krakow festival contemporary art in urban space.

Charity is also an important goal for him. He was the organizer of the art auction “Charity Auction of Dreams” for the Mam Marzenie foundation. It is also involved in helping animals, as exemplified by the “Auction for Dogs and Cats” for the Amicis Animal Friends Association. In organizing these events, he cooperated, among others, with the government of Tibet in Exile and with Archbishop Józef Życiński. The originator and organizer of the Krakers gallery weekend in Krakow, which has been run since 2012 (in 2019, Cracow Gallery Weekend changed its formula to Art Week). In 2013-2016 he was the artistic director of the Katowice Streetart Festival.

His publications include: Rzeczpospolita, Inwestycje.pl, Obieg.pl, Przekrój
Thanks to donations to museums, he was awarded the title of the Patron of Krakow’s Culture, for his activities for Polish Contemporary Art, a diploma of the Minister of Culture and National Heritage, and for his activity for the benefit of the local community of Krakow, the President of the City of “Honoris Gratia”. In 2014, he received the badge of the Minister of Culture and National Heritage for “Merit for Polish Culture”.