11 edycja CRACOW ART WEEK 2022 – JESTEŚMY WIELOŚCIĄ

11 EDYCJA CRACOW ART WEEK KRAKERS 2022: JESTEŚMY WIELOŚCIĄ
10 – 17 czerwca 2022

Tegoroczną edycją KRAKERSa wkraczamy w drugą dekadę naszej działalności. Ubiegłoroczny jubileusz 10-lecia zainspirował nas do wybrania hasła, które wiązałoby się z nowym otwarciem i śmiałym patrzeniem w przyszłość, tym samym motyw 11 edycji brzmi: ,,Jesteśmy wielością”.
Cracow Art Week odbędzie się w Krakowie w dniach 10-17 czerwca 2022 roku.

Wielość towarzyszy nam już od pierwszej, jeszcze weekendowej odsłony. Objawia się w idei open access: otwartego i wolnego dostępu, zapraszania podmiotów akademickich i eksperymentalnych, konserwatywnych i progresywnych, otwartości i różnorodności, która leży u źródła powołania projektu. Wydarzenie od samego początku inspiruje środowisko sztuki współczesnej do otwarcia się dla szerokiej publiczności, pokazania wielości punktów widzenia, myśli, idei, koncepcji. W tym czasie KRAKERS stał się największą tego typu imprezą w Polsce, o najbardziej zróżnicowanym programie skupiającym się na przybliżaniu tego, co najbardziej aktualne i wartościowe w polskich sztukach wizualnych. Odbywając się w tak istotnym ośrodku kulturalnym, jakim jest Kraków, przez tydzień zagospodarowujemy całą różnorodną scenę artystyczną miasta.

Jak zatem spróbować zdefiniować hasło, które w tym roku będzie towarzyszyło wydarzeniom i wystawom? Próba precyzyjnego określenia wielości nie jest łatwa, zwłaszcza wielości w dziedzinie sztuki i tworzenia, to ciągle toczący się proces. Badaczka Sybille Peters poddaje myśl, że ,,wielość zaistniała w momencie, gdy pękła bańka indywidualizmu (…), wielość to te i ci, które i którzy kolektywnie wytwarzają dobra wspólnego życia, (…) organizują się raczej horyzontalnie niż wertykalnie”. Znowu Mikołaj Ratajczak pisze, że ,,wielość stanowią podmioty szeroko rozumianej pracy – pracy niematerialnej”.

To właśnie wielość jest hasłem, które przewija się obecnie w dyskursie akademickim. Jak soczewka skupia w sobie wszystkie idee przyświecające Cracow Art Week, prześwietla i rezonuje z każdym aspektem tworzenia, działania i istnienia. Określa ono mnogość artystycznych postaw, pozwala w sposób otwarty oraz inkluzywny zapraszać i pokazywać wielu nowych artystów, zwrócić uwagę na różne aspekty i możliwości twórcze. Sztuka, która jest wspólnotowa i partycypacyjna zaprasza, edukuje, propaguje i rozszerza ramy oddziaływania. Wszędzie, gdzie znajduje się twórcza myśl, znajduje się i wielość, którą warto pokazać i szeroko promować. Wielość, wspólnota, współdzielenie. Ich potrzeba odbija się echem w dyskusjach i jest immanentnym elementem działań twórczych.

Co roku kilkuset artystów i kuratorów tworzy spójny z hasłem przewodnim program, który łączy, skupia i uwypukla procesy artystyczne, toczące się w galeriach, pracowniach, pop-upowych miejscach, piwnicach i strychach. Szczególnie ważna misja przyświeca konkursowej sekcji Laboratorium, która dąży do zwiększania możliwości samoorganizacji artystów indywidualnych, jak i kolektywów. Dedykowana jest tym, co nie mają stałych lokali ani miejsc, ale mimo tego chcą podnieść swoje kompetencje i wdrożyć się w proces stwarzania warunków dla wystaw i wydarzeń kulturalnych. Efektem tej sekcji ma być powstawanie nowych wartościowych inicjatyw, z czego niektóre miałyby funkcjonować również po zakończeniu Cracow Art Week jako projekty cykliczne, bądź na stałe wpisujące się w kulturalną mapę Krakowa.

Projekt Cracow Art Week KRAKERS 2022: JESTEŚMY WIELOŚCIĄ jest współfinansowany ze środków miasta Krakowa.

Zapraszamy również na nasze media społecznościowe:
www.facebook.com/cracowartweek i www.instagram.com/cracowartweek