VIDEO NOW – Przegląd sztuki video

Fundacja Wschód Sztuki opracowała również formułę przeglądu sztuki video „video now” w Katowicach między innymi prezentującą dokonania krakowskich artystów. Projekt przeglądu polskiej sztuki video odpowiada na rosnące zapotrzebowanie odbiorców sztuki związane z chęcią skodyfikowania, przybliżenia najwartościowszych zjawisk związanych z video-artem oraz z niemożnością dostatecznego dostępu do tego medium.

Prezentacja retrospektywnych bloków filmów w ramach jednego pokazu-spotkania z artystą ma swój rytm i spójność, pomimo braku wystawowego kontekstu. Idea tego przeglądu opiera się na próbie dotarcia do reprezentatywnych prac wybranych artystów, ich późniejszej selekcji, pokazania jak najszerszego spectrum działalności, z uwzględnieniem najnowszych prac. Projekt ten ma charakter poznawczo-badawczy. Pragniemy pokazać różne konwencje, techniki i strategie stosowane w sztuce video, od eksperymentów formalnych, przez sztukę krytyczną, paradokument, manipulację czy symulacje rzeczywistości.

11 maja 2007 odbył się pierwszy pokaz z cyklu „video now”. Była to projekcja filmów Jacka Malinowskiego. Po projekcji miało miejsce spotkanie z artystą.

14 czerwca 2007 roku odbył się pokaz i spotkanie z Alicją Żebrowską, projekcja kilkunastu najciekawszych filmów z dorobku artystki m.in. Grzechu pierworodnego, Corse, Infiltronu, Czy możesz wziąć to o ręki, Złota gałąź.

Kolejna odsłona 4 października 2007 była przeglądem młodej sceny video, udział wzięli Rahim Blak, “braciom z kosowa”, “Święty obraz KAABA” oraz Rahim Blak buduje światynie AL- FAN w Krakowie, Anna Orlikowska, “Filmy o robakach” I – IV, Janek Simon “Odlot”, Karolina Kowalska “self service”, Norman Leto, “Portrety”, “poduszka powietrzna”.

8 listopada 2007 odbyła się prezentacja prac video dwojga krakowskich artystów: Grzegorza Sztwiertni poprzedzona spotkaniem z artystą oraz Marty Deskur. Można było się zapoznać z następującymi filmami: Grzegorz Sztwiertnia, “Przyjemność tekstu (według Rolanda Barthesa)”, 2007 oraz, “Action painting”, 2001/2002, Marta Deskur: Klara i Piko, 1998, Welon to moje włosy, 1999, Marta Deskur: Fanshon, 2003, Granica, 2005, Maria Magdalena, 2005.

11 grudnia 2007 odbył się pokaz Katarzyny Kozyry, filmy z projektu „W sztuce marzenia stają się rzeczywistością”, przed projekcja spotkanie z Grzegorzem Pitułejem (Maestro)W kolejnych miesiącach planowany jest pokaz video Konrada Kuzyszyna. Zaprezentujemy także najbardziej aktualne dokonania studentów krakowskiej ASP, związanych z interdyscyplinarną pracownią Grzegorza Sztwiertni.

10 stycznia 2008 odbył się pokaz filmów Wojtka Doroszuka : “the dissection theatre”, “sumela restaurant, “el dorado”, “picnik”; Rafała Bujnowskiego: “malowanie-wyplatanie”; Anny Okrasko: “S 21”, “choppers”. Po projekcji spotkanie z Wojtkiem Doroszukiem.